Kort fortalt

Deltageren kan yde hjælp til voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som har brug for særlig hjælp og støtte i eget hjem. Deltageren forstår sin professionelle rolles betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kan samarbejde med borgeren ud fra relevant gældende lovgivning. Deltageren kan udvise empati og arbejde etisk forsvarligt.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag

Målgruppe: Deltageren har eller søger beskæftigelse som personlig hjælper eller lønnet ledsager.

Beskrivelse: Deltageren kan yde hjælp til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som har brug for særlig hjælp og støtte i eget hjem. Deltageren kan udvise empati og arbejde etisk forsvarligt. Deltageren kan yde den nødvendige hjælp til borgeren under hensyntagen til dennes personlige holdninger, værdier og prioriteringer og behov for særlig støtte. Deltageren forstår sin professionelle rolles betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kan samarbejde med borgeren ud fra relevant gældende lovgivning.
Deltageren har kendskab til relevante offentlige og private tilbud og gældende regler for støtte og hjælpemidler, der anvendes i dagligdagen omkring borgeren.

Fagnummer: 40607 Personlig hjælper og ledsager Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.818,75
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.818,75