Kort fortalt

Deltageren kan arbejde som netværksfamilie ud fra kendskab til relevant lovgivning og viden om netværksanbringelsens særlige kvaliteter, problemstillinger og dilemmaer. Deltageren kan vurdere, hvilke krav det stiller til egne ressourcer og kompetencer at arbejde med børn fra eget netværk. Deltageren er bekendt med, at varetagelsen af opgaven kan kræve professionel støtte.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til familier, som har et barn i netværksanbringelse.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde som netværksfamilie ud fra kendskab til relevant lovgivning og viden om netværksanbringelsens særlige kvaliteter, problemstillinger og dilemmaer. Deltageren kan arbejde professionelt med barnet og adskille dette arbejde fra den private relation til barnet og dets forældre. Deltageren kan vurdere, hvilke krav det stiller til egne ressourcer og kompetencer at arbejde med børn fra eget netværk. Deltageren er bekendt med, at varetagelsen af opgaven kan kræve professionel støtte, og kender til støttemulighederne.

Fagnummer: 45748 Netværksanbringelser Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.281,30