Kort fortalt

Deltageren kan ud fra rehabiliteringsprincipper samarbejde tværfagligt om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.

Beskrivelse: Deltageren kan indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder, ligesom deltageren ud fra relevante genoptræningsprincipper kan samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse.
Deltageren kan endvidere handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, denne møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren.

Fagnummer: 40126 Medvirken til rehabilitering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.783,25
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.783,25