Kort fortalt

Uddannelsen giver dig en opdateret faglig viden om de gældende retslige rammer for arbejdet som plejefamilie og de dilemmaer og muligheder det retlige grundlag giver dig i den almindelige hverdag med plejebarnet/den unge. Du lærer om, hvordan du forholder dig til de retlige rammer for samarbejdet med kommunen, de biologiske forældre og andre aktører i plejebarnets/den unges og plejefamiliens liv.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til godkendte plejefamilier med eller uden uddannelsesmæssig baggrund indenfor pædagogisk arbejde eller tilsvarende uddannelser.

Beskrivelse: På baggrund af forståelse af sammenhænge om retlige rammer og de vilkår der gør sig gældende som plejefamilie kan deltageren forholde sig til disse pligter i hverdagslivet i plejefamilien, i samspillet og inddragelsen af plejebarnet/den unge, i samarbejdet med de biologiske forældre, kommunen og andre aktører i plejefamiliens og plejebarnets/den unges liv.

Herunder kan deltageren analysere og handle i forhold til ansvar og dilemmaer der omhandler:

At arbejde efter handleplaner i et samarbejde med kommunen og ud fra en juridisk ramme, der sikrer at barnet/den unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv.
Tavshedspligten, underretningspligten og hvordan disse pligter skal anvendes i forhold til plejebarnet/den unge, de biologiske forældre og kommunen.
De retlige rammer for fysiske magtanvendelse ud fra Lov om voksenansvar og bestemmelserne om nødret og nødværge i straffeloven.

Fagnummer: 49492 De retlige rammers betydning for plejefamilien Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.409,60