Kort fortalt

Uddannelsen giver dig handlemuligheder, der understøtter barnets alsidige personlige udvikling og samspillet mellem det pædagogiske personale og barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Uddannelsen giver dig handlemuligheder i forhold til at tilrettelægge et læringsmiljø, der fremmer barnets livsduelighed, gåpåmod, engagement og deltagelseskompetence til at indgå i sociale fællesskaber.Uddannelsen kan med fordel tages i sammenhæng med AMU-uddannelsen "49775 Børns sociale udvikling".

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag

Målgruppe: Pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere.Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejer.

Beskrivelse: Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, læreplanstemaet alsidig personlig udvikling, de brede læringsmål og øvrigt pædagogisk arbejde med børn kan deltageren:

Tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter barnets og børnegruppens livsduelighed, gåpåmod, engagement og deltagelseskompetence.
Anvende viden om og forståelse for betydningen af samspillet mellem det pædagogiske personale, barnet og de øvrige børn til at understøtte barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse i et trygt og omsorgsfuldt pædagogisk læringsmiljø.

Fagnummer: 49776 Børns alsidige personlige udvikling Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.974,20
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.974,20