Kort fortalt

Deltageren kan støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie. Deltageren kan vise respekt for barnets historie. Deltageren kan støtte barnet i at inddrage tiden i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.
Info om fag

Målgruppe: Familieplejere og medhjælpere på pædagogiske døgntilbud for børn og unge.

Beskrivelse: Deltageren kan i arbejdet med anbragte børn i pædagogiske døgntilbud støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie.
Deltageren kan støtte barnet i at finde sine rødder og få skabt den nødvendige kontinuitet i sit liv. Deltageren kan vise respekt for barnets historie.
Deltageren kan støtte barnet i at inddrage opholdet i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Fagnummer: 40624 Arbejdet med anbragte børns livshistorie Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.281,30